Historien om Juelsminde Sejlklubs Venner

Idéen til foreningen opstod fordi Juelsminde Sejlsportsforening, som det hed den dengang, ikke rigtig kunne skaffe deltagere til det, som vi i dag kalder Torskeaften. Poul Dahl, som var daværende restauratør i klubhuset, Jens “Lyn, Otto Christensen, Arne Dornhof, Knud Erik Schmith og Karsten Christensen “Kagger”, sad over en øl og diskuterede, hvad man kunne gøre for at puste nyt liv i Torskeaftenen. Det blev til at man enedes om at oprette en støtteforening til Juelsminde Sejlsportsforening, hvis eneste formålsparagraf var at støtte sejlsporten under Juelsminde Sejlsportsforening.

Poul Dahl kendte lidt til Hede Nielsen Fond, hvor man søgte midler til forskellige formål og det lykkedes i en del år at få et støttebeløb, som var en stor hjælp til foreningen.

Arrangementer i årenes løb

Foreningen har gennem årene haft utallige egne arrangementer og ligeledes medvirket til flere lokale arrangementer. Blandt nogle af de mest mindeværdige kan nævnes: Maritimt Loppemarked, andespil før Mortens Aften og andespil før jul, stort julearrangement med juletræ, julemad og pakkefest for børn, der foregik ved, at alle voksne skulle medbringe en pakke, som blev bordauktioneret til fordel for foreningen.

Derudover har vi medvirket til flere store arrangementer, hvor vi har været medarrangør. Herunder Fagenes Fest, som nu er kendt som Festihvalen og Skt. Hans på storstranden.

Tidslinie